Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox browser for Mac 10.11.6 assistance please

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi James

more options

I have an mid 2007 IMac running El Capitan 10.11.6 I replaced my old Firefox version with a newer incompatible one and now I can’t recover the old version of Firefox. All my bookmarks and saved data was on that older version. Can anyone help me find the most current version of Firefox for my Mac? Thanks!

I have an mid 2007 IMac running El Capitan 10.11.6 I replaced my old Firefox version with a newer incompatible one and now I can’t recover the old version of Firefox. All my bookmarks and saved data was on that older version. Can anyone help me find the most current version of Firefox for my Mac? Thanks!

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

The most current version of Firefox you can run on Mac OS X 10.9, 10.10, 10.11 is Firefox 78.15.0esr as Firefox 79.0 and later requires Mac OS X 10.12 (ten.twelve) at minimum.

Firefox 78.15.0esr.dmg https://archive.mozilla.org/pub/firefox/releases/78.15.0esr/mac/en-US/ other locals are at https://archive.mozilla.org/pub/firefox/releases/78.15.0esr/mac/

https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-mac-osx-users-esr

Được chỉnh sửa bởi James vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.