Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Auto resume downloads

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 17 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi James

more options

Hi I'm trying to download large files but they keep failing due to problems at the host. I can resume the download when this happens but I don't want to keep doing this. Is there any way to auto-resume?

Hi I'm trying to download large files but they keep failing due to problems at the host. I can resume the download when this happens but I don't want to keep doing this. Is there any way to auto-resume?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Static sites will not resume downloads. You need to use 3rd party software or Addon that can resume downloads properly.

Hữu ích?

more options

mike_coreit said

Hi I'm trying to download large files but they keep failing due to problems at the host. I can resume the download when this happens but I don't want to keep doing this. Is there any way to auto-resume?

The server may not support resume if you can't continue the download.

from /questions/1385732#answer-1526272

The usual procedure where you want to resume an interrupted download is as follows: Make sure to backup the .part file and the final file with size 0 without the .part before starting Firefox. Try these steps to resume an unfinished download if you still have the .part file.
  1. Move the old .part partial download and the final file without the .part that has size 0 to another location.
  2. Start a new download and pause it, don't close Firefox.
  3. Copy the two files (.part and 0 byte final) that you moved above back to the download location to replace the new files that were created.
  4. Resume the download in Firefox.
If that doesn't work then the server may not support resuming. Best is to use an external download manager to prevent issues with paused or interrupted downloads.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/cant-download-or-save-files

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.