Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

New Firefox Editor

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 25 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TyDraniu

more options

The new editor only seems to allow you to add sized text or free form mouse generated lines; it does NOT allow you to edit the text brought in to the editor on the opening of a .pdf file. So what use can I get of it if I can't edit the text contained in the original file, or is their a way to do this?

The new editor only seems to allow you to add sized text or free form mouse generated lines; it does NOT allow you to edit the text brought in to the editor on the opening of a .pdf file. So what use can I get of it if I can't edit the text contained in the original file, or is their a way to do this?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

This is only for adding annotations (text/lines) to the file.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.