Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

No sound - again

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 19 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi w.trevor.bailey

more options

I have tried everything - advanced app settings/set to default for Firefox. Volume mixer shows the sound coming in to my system, but nothing will play thru speakers. It is not my system. I can play vids, music, teams meetings, etc...its only Firefox not playing any sound. Tab is not muted also. Whats next?

I have tried everything - advanced app settings/set to default for Firefox. Volume mixer shows the sound coming in to my system, but nothing will play thru speakers. It is not my system. I can play vids, music, teams meetings, etc...its only Firefox not playing any sound. Tab is not muted also. Whats next?

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Post a screenshot of your volume mixer showing Firefox.

more options

here you go. you can see green, that it is active, but no sound comes out.

more options

Not that one. see screenshot

https://www.asus.com/support/FAQ/1044702/

more options

thats the exact same thing i posted, just a different way to get to the mixer. nothing is muted. as i mentioned, downloaded vids play, music plays, teams works, etc...just no sound from browser.