Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

New tab opens to a search website not a blank page

more options

when I open a new tab why does it open this website (https://search.rspark.com/?ytm)????

It's suppose to open a blank page. I set my preferences to open a blank page for a new tab. This never happened before until I updated my Firefox. I am using 110.0 Firefox browser on my Mac. I am running Mac OS 10.15.7

Never had this problem before and I did a clean install.

when I open a new tab why does it open this website (https://search.rspark.com/?ytm)???? It's suppose to open a blank page. I set my preferences to open a blank page for a new tab. This never happened before until I updated my Firefox. I am using 110.0 Firefox browser on my Mac. I am running Mac OS 10.15.7 Never had this problem before and I did a clean install.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Let's continue with the more recent re-post of this issue: https://support.mozilla.org/questions/1415062