Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

OS authentication enable via registry?

 • 4 trả lời
 • 0 gặp vấn đề này
 • 100 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi TyDraniu

more options

Hi,

I know how to turn on OS authentication to reveal passwords in about:config (signon.management.page.os-auth.enabled = true) But is there any way to turn this on in registry?

Hi, I know how to turn on OS authentication to reveal passwords in about:config (signon.management.page.os-auth.enabled = true) But is there any way to turn this on in registry?

Giải pháp được chọn

It's more like:

  {
   "policies": {
    "Preferences": {
     "signon.management.page.os-auth.enabled": {
      "Value": true,
      "Status": "locked"
     }
    }
   }
  }
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Dropa said

Registry is the domain of Windows O/S and should be posted to a Windows forum to respond to this question.

I don't think so because this is a firefox setting and not a windows setting.

more options
more options

First of all, thank you for your help. I'm having troubles to get it to work. I tried a lot of different things. The last on was this:

{

 "policies": {

"Signon": {

  	"Management": {
  		"page":	{
  			"os-auth": {
  "enabled" : true
     }
    }
   }
  }
 }

}

Can someone post the correct lines? How do you "convert" settings in about:config into policy.json?

more options

Giải pháp được chọn

It's more like:

  {
   "policies": {
    "Preferences": {
     "signon.management.page.os-auth.enabled": {
      "Value": true,
      "Status": "locked"
     }
    }
   }
  }