Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Failed to save extensions settings.

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi GamePlayer

more options

Heyo,

I got a problem with saving extensions settings.

The error is: QuotaExceededError: storage.sync API call exceeded its quota limitations. How do I fix it?

Heyo, I got a problem with saving extensions settings. The error is: QuotaExceededError: storage.sync API call exceeded its quota limitations. How do I fix it?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Enter about:config in the address bar and try to double or triple value of the following preferences:

  • dom.storage.default_quota
  • dom.storage.default_site_quota

Được chỉnh sửa bởi TyDraniu vào

more options

The problem still persists.