Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

why can't I delete bookmarks?

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 17 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Terry

more options

Every time I try and delete bookmarks my firefox locks up. I have 3,500 bookmarks I need to delete and can't. If I can't delete them I will just delete firefox and use chrome

Every time I try and delete bookmarks my firefox locks up. I have 3,500 bookmarks I need to delete and can't. If I can't delete them I will just delete firefox and use chrome

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

How many bookmarks are you trying to delete at a time when that happens?