Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how to add in settings a new tab option, like a search engine

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 249 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TyDraniu

more options

When I go to settings and want to set New Tabs with a search engine the only options I have are Firefox Home or Blank. How can I have other options?

When I go to settings and want to set New Tabs with a search engine the only options I have are Firefox Home or Blank. How can I have other options?

Giải pháp được chọn

You don't have the search engine bar in Firefox Home? It's much faster than dowloading the full google/ddg website every time you open a new tab.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

You don't have the search engine bar in Firefox Home? It's much faster than dowloading the full google/ddg website every time you open a new tab.