Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

Suspicious e-mail

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
more options

duplicate of /questions/1395093 thread.

I received this e-mail today: " Thank you for your first contribution to the Mozilla support forums! You just made somebody's day!

Mozilla support is fully powered by our volunteer community that is helping hundreds of users everyday. This community is formed by passionate Firefox and Thunderbird users who take some of their spare time to help others. We couldn't do it without your passion and enthusiasm. Your contribution, as minor as it might seem, has tremendous value. Solving one issue in the support forums can help up to 1000 users a day! '

I did NOT contribute! How do I report this? I did send it to abuse@Mozilla.com and spoof@Mozilla.com. I don't know it that works. Thanks.

duplicate of [/questions/1395093] thread. I received this e-mail today: " Thank you for your first contribution to the Mozilla support forums! You just made somebody's day! Mozilla support is fully powered by our volunteer community that is helping hundreds of users everyday. This community is formed by passionate Firefox and Thunderbird users who take some of their spare time to help others. We couldn't do it without your passion and enthusiasm. Your contribution, as minor as it might seem, has tremendous value. Solving one issue in the support forums can help up to 1000 users a day! ' I did NOT contribute! How do I report this? I did send it to abuse@Mozilla.com and spoof@Mozilla.com. I don't know it that works. Thanks.

Được chỉnh sửa bởi James vào