Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Nightly/dark mode settings in firefox

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Uday Kumar

more options

Hi Firefox community,

Do we have any settings in firefox where we can enable/disable dark mode in firefox browser instead of installing a plugin or addon? I am looking something that is offered within the browser instead of a plugin.

Thank you all.

Hi Firefox community, Do we have any settings in firefox where we can enable/disable dark mode in firefox browser instead of installing a plugin or addon? I am looking something that is offered within the browser instead of a plugin. Thank you all.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Hữu ích?

more options

Thank you @TyDraniu. It worked for me.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.