Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Drop Down Menu

  • 4 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi sehested

more options

Before the new update of Firefox the drop-down menu would color itself a red color, if one of the options were already chosen. For example, if a webside had selectable options of answers in a drop down menu, and answer A already was selected, it's fillcolor/highlight would be red - ensuring the same options wouldn't be chosen multiple times.

How do I get this "feature" back?

Before the new update of Firefox the drop-down menu would color itself a red color, if one of the options were already chosen. For example, if a webside had selectable options of answers in a drop down menu, and answer A already was selected, it's fillcolor/highlight would be red - ensuring the same options wouldn't be chosen multiple times. How do I get this "feature" back?

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

This options AFAIK works but if you have settings to clear Cache/History it will default back to before they were clicked. Did you check your settings if anything was changed or if Addons changed this setting?

Hữu ích?

more options

Do you mean the visited color of a link you already have opened ?

You may have used an extension to color those selections. Note that not all extensions are enabled in Private Browsing mode.

Hữu ích?

more options

Dropa sagde

This options AFAIK works but if you have settings to clear Cache/History it will default back to before they were clicked. Did you check your settings if anything was changed or if Addons changed this setting?

I don't have my setting to clear cache/history ever.

And I can't say if any settings are different, the change happened when I updated Firefox to it's newest version around May/June.

Hữu ích?

more options

cor-el sagde

Do you mean the visited color of a link you already have opened ? You may have used an extension to color those selections. Note that not all extensions are enabled in Private Browsing mode.

No, not the color of website links visited (those change from blue to purple as always).

I mean the options in drop down menus, set by websites, if one option is already picked Firefox used to highlight the option as red, so it wouldn't be chosen multiple times.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.