Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Pocket Leseansicht

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

Good morning How can I turn off Pocket's reading view, I would like to always see the web pages in normal view.

greeting Sascha

Guten Morgen wie kann ich denn die Leseansicht von Poket deaktivieren, ich würde gerne die Webseiten immer in der normalen Ansicht sehen.

Gruß Sascha

Good morning How can I turn off Pocket's reading view, I would like to always see the web pages in normal view. greeting Sascha Guten Morgen wie kann ich denn die Leseansicht von Poket deaktivieren, ich würde gerne die Webseiten immer in der normalen Ansicht sehen. Gruß Sascha