Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Biometric, face recognition, support in Windows

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 21 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Any plans for FireFox to support biometric login?

Any plans for FireFox to support biometric login?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Firefox has basic support for Web Authentication and if a website support this then biometrics and other ways to authenticate should be possible.