Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

All my passwords were missed

  • 11 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi goughd.666

more options

After logged in on another device, I've noticed, that all my passwords are missed. And on old devices too. Please help me with it. It's very important

After logged in on another device, I've noticed, that all my passwords are missed. And on old devices too. Please help me with it. It's very important
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (11)

more options

Hữu ích?

more options

Được chỉnh sửa bởi Monstrik vào

Hữu ích?

more options

What bug?

Hữu ích?

more options

Dropa said

What bug?

don't know what exactly, but after added a new device, all passwords were deleted. and on old device, which was connected to sync, passwords were missed too

Hữu ích?

more options

Is your data on the previous device? What OS?

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào

Hữu ích?

more options

jonzn4SUSE said

Is your data on the previous device? What OS?

On the previous device, my data also lost after daily sync. Doesn't matter which OS I try to use(android,windows)

Hữu ích?

more options

WOW.... sounds like game over to me.

Hữu ích?

more options

jonzn4SUSE said

WOW.... sounds like game over to me.

So, what should I do?

Hữu ích?

more options

As previous post said there nothing more that can be done here. Lost is lost. This is why you shouldn't use sync as it's not a backup system and you should use something like keePass to save and store login/pswd instead.

Hữu ích?

more options

Okay. I'll change my browser to another. Thank u! =)

Hữu ích?

more options

Yep all saved passwords gone after todays upgrade, so to whom it may concern and

if its not too much bother may we have our passwords back please?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.