Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Submitting pic for comment/analysis

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Terry

more options

In regards to an earlier question re: attempts to recapture my hacked fb account, and being asked for a security key, the pic below is the message in question.

In regards to an earlier question re: attempts to recapture my hacked fb account, and being asked for a security key, the pic below is the message in question.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Your post is a reply to your earlier question and I suggest you place it there.