Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Cannot log into Twitter [fixed]

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Amay

more options

I have tried every troubleshooting from the other answers available on the support website but whenever I am trying to login, it shows a black screen and I also unregistered Twitter from about:serviceworkers but still nothing, I also cannot upload the screenshot here it just says uploading and nothing else. Images are not uploading even from other devices.

Here is one of the errors showing on the console: Cross-Origin Request Blocked

Update: this issue was because of a filter from uBlock's list. Fixed now. I am not sure how to close my question.

I have tried every troubleshooting from the other answers available on the support website but whenever I am trying to login, it shows a black screen and I also unregistered Twitter from about:serviceworkers but still nothing, I also cannot upload the screenshot here it just says uploading and nothing else. Images are not uploading even from other devices. Here is one of the errors showing on the console: Cross-Origin Request Blocked Update: this issue was because of a filter from uBlock's list. Fixed now. I am not sure how to close my question.

Được chỉnh sửa bởi Amay vào

Giải pháp được chọn

The issue was with one if the uBlock Original Filters. Fixed biw

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Screenshot of the issue login?

Hữu ích?

more options

Read my issue again, thanks.

Image uploads are not working. I posted another question regarding that.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

The issue was with one if the uBlock Original Filters. Fixed biw

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.