Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

video download helper add-on

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi RobertJ

more options

Videodownloadhelper has disappeared from my Firefox page. It appears in extensions but I can no longer operate it.

Videodownloadhelper has disappeared from my Firefox page. It appears in extensions but I can no longer operate it.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi thorntonhay, Is it in your Overflow?

Customize Firefox controls, buttons and toolbars https://support.mozilla.org/en-US/kb/customize-firefox-controls-buttons-and-toolbars#w_customize-the-overflow-menu-or-the-toolbar

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.