On Aug 14th 11 PM ET/Aug 15th 03:00 UTC, due to scheduled Firefox Account server maintenance, users may not be able to sign in or create a new subscription. This is expected to last approximately 30 minutes. Status updates can be found at https://status.vpn.mozilla.org or https://status.relay.firefox.com.

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Where is the built-in container tabs?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Bellozzz

more options

This isn't a question about the "Multi-Account Containers" addons, I am pretty sure that there was a section called "Container tabs" in the privacy and security settings, and I could use containers without installing an addon some days ago.

I can still access by directly viewing this address

about:preferences#containers

But I can't find it in the settings, and this feature does no longer work.

So I went to read recent release notes from Firefox 100 to 101.0.1, but I didn't find any notes to say this feature has been disabled. Could this be an unexpected result of an update?

This isn't a question about the "Multi-Account Containers" addons, I am pretty sure that there was a section called "Container tabs" in the privacy and security settings, and I could use containers without installing an addon some days ago. I can still access by directly viewing this address about:preferences#containers But I can't find it in the settings, and this feature does no longer work. So I went to read recent release notes from Firefox 100 to 101.0.1, but I didn't find any notes to say this feature has been disabled. Could this be an unexpected result of an update?

Giải pháp được chọn

Get it back by setting privacy.userContext.ui.enabled = true

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Get it back by setting privacy.userContext.ui.enabled = true

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.