Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

When I am using Firefox with my Avast VPN I am often "denied access" to websites that accessible using other browsers such as Chrome? When I turn off the VPN with Firefox, access is given.

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

When I am using Firefox with my Avast VPN I am often "denied access" to websites that accessible using other browsers such as Chrome? When I turn off the VPN with Firefox, access is given. What can I do to remedy this problem other than having to turn off the VPN? I doubt that it happens with the Mozilla VPN

When I am using Firefox with my Avast VPN I am often "denied access" to websites that accessible using other browsers such as Chrome? When I turn off the VPN with Firefox, access is given. What can I do to remedy this problem other than having to turn off the VPN? I doubt that it happens with the Mozilla VPN

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Did you contact Avast VPN to whitelist the site. Sounds like Avast issue not a Browser issue.

Hữu ích?

more options

You will have to contact AVG support if you have a problem with their software.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.