Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Ad blocker

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jabrunn

more options

I want to add an exception for a particular page in Firefox to allow ads. I can't seem to find where to do this. Is it even possible? I am running version 101.0.1. Any help would be appreciated. Thank you.

I want to add an exception for a particular page in Firefox to allow ads. I can't seem to find where to do this. Is it even possible? I am running version 101.0.1. Any help would be appreciated. Thank you.

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

What kind of ad blocker do you have?

Hữu ích?

more options

I was assuming the ad blocker was built into Firefox, but judging by your response, I'm wrong. I'll check my extensions. Must be one of them blocking the ads.

Hữu ích?

more options

It appears to have been my Malwarebytes extension. I was able to add the exception. Thanks for your help.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.