Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Antivirus security addon

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 21 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi aedir.20

more options

Hi guys. So, I have Avira free antivirus. Can I still install for example Norton web security addon for Firefox? Will there be any problems between my installed antivirus and the Norton addon? Sorry if this is a noob question, but there you go :) Any help would be appriciated. Thanks in advance for any reply.

Hi guys. So, I have Avira free antivirus. Can I still install for example Norton web security addon for Firefox? Will there be any problems between my installed antivirus and the Norton addon? Sorry if this is a noob question, but there you go :) Any help would be appriciated. Thanks in advance for any reply.

Giải pháp được chọn

No having more then one A/V will cause each to cancel the other out. I would avoid anything Norton as that will be more bloatware and most likely affect your Browsing rather then protect your system. Avira is more then suffice and it most likely check your web as well. Adding more A/V doesn't protect you more it adds more holes for Virus to get past.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Thank you so much for your reply :) Thanks for the help!