Where did you install Firefox from? Help Mozilla uncover 3rd party websites that offer problematic Firefox installation by taking part in our campaign. There will be swag, and you'll be featured in our blog if you manage to report at least 10 valid reports!

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I am unable to save my login

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hi everyone, I am unable to save login credentials of my website in firefox. Is there any option asking to save password?

Hi everyone, I am unable to save login credentials of my [https://newjerseyloteryresults.com/ website] in firefox. Is there any option asking to save password?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

I'm not seeing a login form on the main page.

You can use Create New Login in the Password Manager (about:logins).