Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Web Applications are Distorted.

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cromeydavid

more options

Whenever I use web-applications that use WebGL or anything similar, they are always distorted. And yes, I have tried disabling Performance Settings, but that only slightly helped.

Whenever I use web-applications that use WebGL or anything similar, they are always distorted. And yes, I have tried disabling Performance Settings, but that only slightly helped.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

You can try Firefox from the official Mozilla server if you currently use a version from the repositories of your Linux distribution to see if it behaves differently.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

I cannot pin-point this due to the wide variety of occurrences but my best guess is web-applications that use WebGL Rendering.

more options

Dropa said

What are the web applications?

Hello?

more options

Giải pháp được chọn

You can try Firefox from the official Mozilla server if you currently use a version from the repositories of your Linux distribution to see if it behaves differently.

more options

cor-el said

You can try Firefox from the official Mozilla server if you currently use a version from the repositories of your Linux distribution to see if it behaves differently.

Thank you.