Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can I get rid of the annoying Firefox master Password that ops up every time I sign in

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I am already sick of the annoying master password prompt and it is only the second day.

I am already sick of the annoying master password prompt and it is only the second day.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Are you using Sync as this is a possible reason to ask for the Primary Password ?

Using Sync is a possible reason to ask for the Primary Password at startup. This is because the credentials to login to the Sync account are stored in the Password Manager and you need to enter the Primary Password to unlock the passwords and connect/login to the Sync account.

more options

Note that this can also happen if you reopen a page with a login form and you have saved a login for this origin (protocol and hostname).