Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Tumblr window/tab doesn't respond/refresh

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 43 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

If I have Mozilla Firefox open for a period of time, if posting a link, or refreshing it's as if there is no internet connection.

Web links in other tabs have no problem, only Tumblr.

Closing out the tab which Tumblr is in and opening a new tab and inserting the link produces the same result as if there's no internet connection.

The only way so far to rectify the problem is to close out Firefox, then restart. There also seems to be a delay in Firefox closing. When I click on the Firefox icon to open it, a pop-up appears that Firefox is already running, would you like to close it?

If I have Mozilla Firefox open for a period of time, if posting a link, or refreshing it's as if there is no internet connection. Web links in other tabs have no problem, only Tumblr. Closing out the tab which Tumblr is in and opening a new tab and inserting the link produces the same result as if there's no internet connection. The only way so far to rectify the problem is to close out Firefox, then restart. There also seems to be a delay in Firefox closing. When I click on the Firefox icon to open it, a pop-up appears that Firefox is already running, would you like to close it?

Giải pháp được chọn

I tried a refresh of Mozilla Firefox and that seems to have fixed the problem. It also sped up Mozilla Firefox's response time.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

To post the exact error upon trying to reopen Firefox:

Firefox is already running, but is not responding. The old Firefox process must be closed to open a new window.

Hữu ích?

more options

Make sure you are not blocking content.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop also see https://blog.mozilla.org/security/2021/03/23/introducing-smartblock/

https://support.mozilla.org/en-US/kb/smartblock-enhanced-tracking-protection


Diagnose Firefox issues using Troubleshoot(Safe) Mode {web link}

A small dialog should appear. Click Start In Troubleshoot(Safe) Mode (not Refresh). Is the problem still there?


Many site issues can be caused by corrupt cookies or cache.

Warning ! ! This will log you out of sites you're logged in to. You may also lose any settings for that website.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

I tried a refresh of Mozilla Firefox and that seems to have fixed the problem. It also sped up Mozilla Firefox's response time.

Hữu ích?

more options

That was very good work. Well Done.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.