Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I disable the link address popup at bottom of the page?

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 134 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

How Can you Stop seeing the Box in the Lower Left Corner when hoovering over the Screen ?

How Can you Stop seeing the Box in the Lower Left Corner when hoovering over the Screen ?

Giải pháp được chọn

The only way AFAIK is to use css code, probably userChrome.css. You could ask on the FirefoxCSS sub if you want help. (Note: remove blank space in link below.)

https://www.userchrome. org/how-create-userchrome-css.html

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

The only way AFAIK is to use css code, probably userChrome.css. You could ask on the FirefoxCSS sub if you want help. (Note: remove blank space in link below.)

https://www.userchrome. org/how-create-userchrome-css.html

more options

See also:

  • /questions/1289382 is there any way to hide the status bar (or pop-up) at the bottom left?