Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

Reply to jonzn4SUSE

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi James

more options

Reply to: jonzn4SUSE I have a Jethro, senior flip phone.

Reply to: jonzn4SUSE I have a Jethro, senior flip phone.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You should reply to your thread https://support.mozilla.org/en-US/questions/1371413 and not create a new thread to post a reply.