Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Lack of features

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

please add following things in firefox 1. narrow scroll bar 2. make app more smooth and faster 3. enhance more adblocking and tracking 4. minimize address bar (remove www, https) 5. smooth UI

please add following things in firefox 1. narrow scroll bar 2. make app more smooth and faster 3. enhance more adblocking and tracking 4. minimize address bar (remove www, https) 5. smooth UI

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Go to the Mozilla Add-ons Web Page {web Link} (There’s a lot of good stuff here) and search for what you want.