Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox is MUCH slower, even in safe mode, than other browsers

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi SNY

more options

Firefox is MUCH slower, even in safe mode, than other browsers. The picture that shows a download speed of 223.44 Mbps is Chrome with all extensions enabled. The second picture shows Firefox in Safe Mode with my internet security on pause. How do I fix?

Thanks.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Is download slower or browser is slower?

Hữu ích?

more options

The browser was "feeling" slow and downloading slow, which is why I did the speed test. I wanted to see if my PC was the problem, my internet security program or just Firefox. As you can see from the speed tests done minutes apart. Chrome, with all add-ons enabled, was almost 3x faster on the download speed than Firefox, which was done in safe mode with antivirus turned off. I hope that provides more clarity.

Thanks.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.