Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox Sync Account

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Paul

more options

I got a new phone so I no longer had access to 2FA for my main account and I can't login to the account to delete it, can Mozilla delete the account for me or do I have to use another account?

I got a new phone so I no longer had access to 2FA for my main account and I can't login to the account to delete it, can Mozilla delete the account for me or do I '''have''' to use another account?

Giải pháp được chọn

Hi

You will have to set up and use a new Firefox Account.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Hi

You will have to set up and use a new Firefox Account.