Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

PR_CONNECT_RESET_ERROR - Kaspersky Internet Security is ON

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Have been trying to fix this problem - FF works beautifully if Kaspersky Internet Security is OFF but cannot access any websites when it is ON - just this PR_CONNECT_RESET_ERROR page.

Kaspersky support has been assisting but no solutions as yet. Any help from Mozilla is appreciated. This has been going on for 4 days now.

Using FF version 94.0.2 (64-bit) on Windows 10.

I've tried debugging the extension, errors in attachment

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Hữu ích?

more options

Thank you I've already been through all of those troubleshooting links... they don't solve my problem.

Hữu ích?

more options

Delete browsing, search and download history on Firefox {web link}

Remove a single website from your history {web link}

Open the History Manager <Control> (Mac=<Command>) <Shift> H. In the search bar, enter the name of the site. Right-click on one of the listings and select Forget About This Site. This should remove all information, including any site settings And Passwords.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.