Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to force a newly securely generated password to be generated?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

This is interesting, Firefox has a feature where clicking in a Password box brings up the option to"Use a securely generated password" option... which is cool, except that for some reason it's not letting me generate a NEW one on this website I'm on, it keeps giving me the exact same password as my old one!

This is problematic because the website won't let me re-use a previously used password when resetting my password!

How do I tell Firefox to generate a brand new securely generated password?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

What I did was securely generate a password, log in to the account, do stuff, change the password to something simple in order to ease setting something else up and now I want to reset the password again and use a securely generated password again but it keeps giving the previous one instead of a new one.

I've tried Ctrl, Shift and Ctrl Shift clicking the Securely Generate a Password option but it still re-uses a previously generated password -_-"

Được chỉnh sửa bởi Franpa vào

Hữu ích?

more options

Did you try to remove the current password to see if that makes Firefox generate a new password ?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.