Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Restore my data

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 21 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Yash R

more options

Hello guys,

my old pc MP got fried and i needed a new windows and idid and installed Firefox as its my best browser but when i signed in in my account it seemed like i forgot my password so i did reset it and when i signed in i didn't find any of my old account passwords or data at all and i do need help to restore these data

thx in advance

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

FIrefox removes all of your data when you Reset your password. You can also check out this link: https://support.mozilla.org/en-US/questions/1295116

Hữu ích?

more options

checking it out

Được chỉnh sửa bởi blackghost989881 vào

Hữu ích?

more options

so there's no way to recover it back ?

Hữu ích?

more options

Most of the users don't generate a recovery key due to which their passwords can't be recovered. If you have generated one, you can recover it through this link:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/reset-your-firefox-account-password-recovery-keys

If you didn't generate a recovery key earlier, you might've recovered it as it saves the profile on the same Desktop. But as you switched to a new one, it may not be possible as it requires files from your old pc. If you can get those, you can recover them and here's the guide to it:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/recovering-important-data-from-an-old-profile#w_passwords

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.