Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Search engines not showing up on drop down

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

In the search engine option I accidentally deleted all search engines except duckduckgo. I want to add google or Bing but I cant get it in the drop down list

In the search engine option I accidentally deleted all search engines except duckduckgo. I want to add google or Bing but I cant get it in the drop down list
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Further down on the "Settings -> Search" page under "Search Shortcuts" you should find a button to restore the default search engines.