Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Version?

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 41 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

How do I determine which release / version of Firefox I have. I am having trouble with a website that requires Firefox: version 68+, 68 ESR

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

You have 90. Please read: Find what version of Firefox you are using.

Hữu ích?

more options

So if the webpage's requirement is "Version 68+, 68 ESR", should 90 work? is it backwards compatible?

Hữu ích?

more options

Also, I just set up and account, maybe 2... I don't really know. I keep getting emails from your 'bot saying it hasn't heard from me in a while. How do I get it to stop? Starting a tutorial is fruitless because it wants me to say, "Start Tutorial". That isn't going to happen as I am at a desktop without a microphone.

Hữu ích?

more options

This means the minimum Firefox version you need: Firefox: version 68+, 68 ESR So the current release (90.0, 78.12.0 ESR) should work.

Can you post a link to a publicly accessible page (i.e. no authentication or signing on required)?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.