Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

touchpad gestures for firefox

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 29 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi amylastlast123

more options

does the firefox for windows have touchpad gestures for forward and backward like chrome and edge, and if it does, is there a way to enable them. this is the only feature in edge that is preventing me from switching to firefox.

does the firefox for windows have touchpad gestures for forward and backward like chrome and edge, and if it does, is there a way to enable them. this is the only feature in edge that is preventing me from switching to firefox.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options