Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

如何記錄筆記本

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi brisu

more options

網頁何處可作記錄.

Giải pháp được chọn

你好, Welcome,

請問你是要做什麼樣的筆記? 是指將網頁加入書籤列表嗎? What kind of note are you looking to add? Do you mean adding the website as a bookmark?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

你好, Welcome,

請問你是要做什麼樣的筆記? 是指將網頁加入書籤列表嗎? What kind of note are you looking to add? Do you mean adding the website as a bookmark?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.