Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

import bookmarks

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

information under header to import bookmarks from google chrome or other browser is incorrect. I am on Firefox version 84


Import bookmarks and other data from Google Chrome

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Do you mean in this article:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/import-bookmarks-google-chrome#firefox:win10:fx84

Is the problem that you don't see in your Firefox what is shown in the article? Or that the steps in the article did not work for you?

Just for a quick comparison, these are screenshots from Firefox 85.0.2 on my computer:

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.