Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Who sets this up?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Sue

more options

I’d appreciate an explanation from someone who knows the background about what happens when websites pass information to each another.

I am using Vanguard’s website, which is the only one (out of those that I use) that prevents me from blocking tracking content and which also forces me to allow social media tracking. If I do not allow this, the website doesn’t work.

I attached two files: a capture of content tracking and a capture of the social media tracking shown by Firefox when I use Vanguard's website.

I would like to understand the following:

1. Is Vanguard the one enabling all of this tracking? If so, do they program it into their website? 2. Is there usually some kind of agreement between Vanguard and the 3rd parties and social media companies that Vanguard passes information to? 3. Is there any financial benefit to a company like Vanguard to do this?

Thanks.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

I am sure all experts are very busy, but I was hopeful that someone might have some answers. I would appreciate them.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.