Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

another language keyboard doesn't work in my firefox on kali linux

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Seburo

more options

I switched my local keyboard layout and tried to type my language(myanmar-burmese) in firefox. But It doesn't work in my firefox browser. Instead of my language,it's typing English. My language keyboard work in other applications i.e terminal, text editors, etc. How can I fix it? suggestions please!

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi

As a first step, I recommend that you update your copy of Firefox as it is several years old and is missing various security and stability fixes as well as new features.

Does this help solve the problem?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.