Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

search engine list empty

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 19 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi christophe.dorin

more options

firefox 83.0 (32bits) : since update few days ago, search engine list is empty. Restore default search engine buton doesn't work. no default search engine. thanks

Giải pháp được chọn

You can rename/remove search.json.mozlz4 in the Firefox profile folder with Firefox closed to rebuild the search engines registry.

You can use the button on the "Help -> Troubleshooting Information" (about:support) page to go to the current Firefox profile folder or use the about:profiles page.

Firefox will rebuild search.json.mozlz4 from the builtin search engines.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

You can rename/remove search.json.mozlz4 in the Firefox profile folder with Firefox closed to rebuild the search engines registry.

You can use the button on the "Help -> Troubleshooting Information" (about:support) page to go to the current Firefox profile folder or use the about:profiles page.

Firefox will rebuild search.json.mozlz4 from the builtin search engines.

Hữu ích?

more options

thank you

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.