Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

address/location bar search

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 34 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Don

more options

Cannot access "about.config" using location/address bar. Will only let me use as search and cannot find how to not always see the search results. Every support article says the same and does not address my problem. How can I disable search in address bar and access about.config?

Giải pháp được chọn

It's about:config with a colon.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

It's about:config with a colon.

Hữu ích?

more options

You are correct and I really appreciate the help!

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.