Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Restore open tabs due to loss of power - MacBook Pro

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Shivarama

more options

Firefox unexpectedly quit, open tabs lost when MacBook Pro's charge died. After charging, did restart since Menu button to access History was missing (only menu bar visible). It returned, but unable to restore closed tabs (as I've done in the past) - History shows it to be "empty." I've spent hours searching Mozilla Support...can anyone please help? These 8-10 tabs must be somewhere!

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

I think u should try the old Ctrl+Shift+T Method, or you could make sure that firefox remembers your history.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.