Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Another reason Weather Channel radar maps may not load

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 80 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I also had a problem on my Mac with Weather Channel and Weather Underground's Wundermap not loading on Firefox.

I launched Firefox in Safe Mode and the maps loaded with no problem. It turns out that the culprit preventing loading in my Firefox browser was the DuckDuckGo Privacy Essentials extension. Since disabling it, the maps are back for the first time in at least a year. I had searched for the answer to my issues for that entire period with no luck. Now I don't have to open another browser for a decent weather map.

I hope this will help some of my fellow Firefoxers.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Well done.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.