Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can't find persdict.dat file to edit Dictionaries

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hello there! I want to add a few words to my dictionary spell check, and I've looked up many sites where everyone says I have to edit the persdict.dat in the Profiles folder. The only problem is the persdict.dat file doesn't exists on my end. And I can't find it anywhere on my system. NOWHERE. I've tried turning on Hidden Items, even searching it, no luck. All i have is the XPI files that count as dictionary files. Can someone please help me how to get the file? Thanks in advance

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

persdict.dat : custom dictionary - words you added to the dictionary


This should be located in your profile folder. Did you open the correct profile? Did you add any words to your dictionary?

Hữu ích?

more options

The persdict.dat file may not present by default if you have never used "Add to Dictionary" in the context menu on a flagged word. You can create a new persdict.dat if the file doesn't exist.

You can use the button on the "Help -> Troubleshooting Information" (about:support) page to go to the current Firefox profile folder or use the about:profiles page.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.