Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

managing my browser

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 23 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

In the search settings it has "Your browser is being managed by your organisation", what is that about? I don't belong to any organisation, and want to manage my own browser.

In the search settings it has "Your browser is being managed by your organisation", what is that about? I don't belong to any organisation, and want to manage my own browser.

Giải pháp được chọn

Hi

You usually see this message if you have security software that acts as a man-in-the-middle and places itself in the internet connection chain. To be able to do this properly it needs to inject its root certificate in the Firefox certificate store. See:

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Hi

You usually see this message if you have security software that acts as a man-in-the-middle and places itself in the internet connection chain. To be able to do this properly it needs to inject its root certificate in the Firefox certificate store. See: