Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

switching between tabs

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 33 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TyDraniu

more options

I have been using mozilla firefox on linux ubuntu 20.04 LTS version. The shortcut key for switching between tabs is ctrl(contol key) + the tab number. Eg: ctrl+3 switches to 3rd tab. This shortcut is not working in ubuntu but works well in windows. Is there any settings in firefox browser to rectify this problem

I have been using mozilla firefox on linux ubuntu 20.04 LTS version. The shortcut key for switching between tabs is ctrl(contol key) + the tab number. Eg: ctrl+3 switches to 3rd tab. This shortcut is not working in ubuntu but works well in windows. Is there any settings in firefox browser to rectify this problem

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Được chỉnh sửa bởi TyDraniu vào