Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

email

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 51 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi philipp

more options

Followup comment to previous post several minutes ago: I should have let you know I can receive email on a different computer and on my iphone, which confuses me even more as to the source of my problem.

Followup comment to previous post several minutes ago: I should have let you know I can receive email on a different computer and on my iphone, which confuses me even more as to the source of my problem.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

hello, please keep all follow-up information in your original thread at https://support.mozilla.org/en-US/questions/1305723