Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Unable to hard refresh webpage on Mac Firefox 80

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 22 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

My company's website was a parked domain this morning. Now they have fixed it and the website is back up, but I keep getting the parked page and cannot get to the actual website. I can see it in other browsers, but not Firefox. I reset Firefox twice and have tried several times to hard refresh. I have cleared history, cookies/data.

Giải pháp được chọn

Load the web page. Then, to reload the page bypassing the cache and force a fresh retrieval; Ctrl+Shift+R (Mac=Command+Shift+R)

Try this several times.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Load the web page. Then, to reload the page bypassing the cache and force a fresh retrieval; Ctrl+Shift+R (Mac=Command+Shift+R)

Try this several times.

Hữu ích?

more options

Thank you. The page just now came back on its own. (after about 4 hours, ugh). I had tried what you said before, probably not enough times though.

Hữu ích?

more options

Well, as long as the problem is gone. Safe surfing.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.